Schademelding voorwaarden

Op het online aanmelden van reparatie opdrachten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Met het plaatsen van uw opdracht gaat u met deze voorwaarden akkoord. 

De verzekerde benoemd in de reparatie aanmelding verklaart dat hij c.q. de verzekeringnemer tegen de kosten van deze reparatie verzekerd is bij opgegeven schadeverzekeraar en verstrekt Glas Service Henk Veugen BV opdracht tot reparatie van opgegeven motorrijtuig, machtigt de genoemde schadeverzekeraar van dit motorrijtuig de schadepenningen rechtstreeks uit te (doen) keren aan het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt en machtigt tegelijkertijd het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie.

De verzekerde staat toe dat het door verzekerde verstrekte e-mailadres gebruikt mag worden voor in opdracht van de schadeverzekeraar uit te voeren klanttevredenheids- en/of kwaliteitsonderzoeken.